Uitnodiging tot Zelfkennis met behulp van
de Voice Dialogue-techniek

© Lietje Perizonius

Zie ook het artikel: Wat kenmerkt een goede facilitator

if you bring forth what is within you, what is within you will save you
if you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you
The Gnostic Christ, Nag Hammadi-library

Nothing is either good or bad, but thinking makes it so
Shakespeare, Hamlet

Voice Dialogue of het verkennen van het Innerlijke Theater

Het innerlijke theater van ieder van ons wemelt van de personages, aspecten van wie we zijn. Deze personages praten, denken, voelen, weten en geloven dwars door elkaar. Als je je afvraagt: Wat wil ik? Wat denk ik? Wat voel ik? Wat weet ik? Wat geloof ik? is het antwoord meestal niet eenduidig. Het ene personage in je is nog niet uitgepraat of een ander overstemt het alweer, terwijl weer een ander er zo aan gewend is dat er nooit naar hem geluisterd wordt, dat hij zich niet eens meer laat horen.
De Voice Dialogue-techniek nodigt je uit je open te stellen voor elk aspect van deze kleurrijke verscheidenheid en helpt je die innerlijke personages een voor een hun hele verhaal te laten vertellen - zonder de stoorzender van een ander er doorheen - zodat je ze ieder voor zich tot hun recht kunt laten komen en kunt ervaren wie ze zijn, waarom ze er zijn, wat hun behoeften zijn en wat ze je te bieden hebben. Voice Dialogue maakt het mogelijk ieder personage, iedere energievorm in je, spelenderwijs te ontmoeten. Ze te omarmen of je erdoor te laten omarmen - degenen die de hoogste toon voeren, degenen die onder het kleed gewerkt zijn en degenen die in de coulissen staan te wachten tot je ze opmerkt.
Het Voice Dialogue-mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant merk je - zonder dat je daar iets anders voor hoeft te doen dan het toe te laten - dat je jezelf een aantal kostbare momenten lang ervaart als toevend in het gebied dat aan elk "ik-zeggen", aan elke identificatie, voorbij ligt. Je bent even een niet veroordelend alziend oog (het Gewaarzijn), of als dat je meer aanspreekt een onvoorwaardelijk liefhebbend hart of een alles omvattende schoot. Aan de andere kant zul je merken dat je steeds meer `je specifieke zelf' kunt zijn, dat je 'jezelf' steeds meer ervaart en uitdrukt. Jouw eigenheden komen meer aan het licht en tot hun recht. Je leeft niet meer bijna automatisch meteen dat ene aspect uit en duwt het andere weg. Je kunt elk aspect rustig ontmoeten, wat het ook is. En, omdat je de verschillende aspecten van jezelf meer hebt leren kennen en onderscheiden en je verbonden bent met Gewaarzijn, voelt het meer aan als een vrijwillige keuze wanneer je je met een bepaald aspect identificeert. Bij dwangmatige identificatie ben jij de speelbal van dat bepaalde aspect. Bij vrijwillige identificatie kies jij ervoor een bepaald aspect van je innerlijke rijkdom voor het voetlicht te laten komen. Zie ook Zelfkennis, Inspiratie

De Voice Dialogue-techniek is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Hal en Sidra Stone. Zij schreven de boeken Embracing Our Selves, Embracing Each Other, en Embracing the Inner Critic. Deze boeken zijn ook in Nederlandse vertaling verkrijgbaar onder de titels Thuiskomen in jezelf, Thuiskomen bij elkaar en De innerlijke criticus ontmaskerd. Daarna is The Shadow King verschenen, geschreven door Sidra Stone. De vertaling heet De innerlijke patriarch . Het nieuwste boek van Hal en Sidra samen heet Partnering en gaat onder andere over gelijkwaardigheid in relaties. De Nederlandse vertaling heet Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen. De boeken zijn te koop in de boekhandel en ook bij Arc-en-Ciel.

Wat kenmerkt Voice Dialogue?

Bij Voice Dialogue wordt niet uitgegaan van `goede' of `slechte' aspecten van een persoon. Er wordt niet geduwd of getrokken aan zogenaamde `weerstanden'. Er wordt ont-moet. De veranderingen die optreden in hoe je jezelf ervaart en anderen jou ervaren, treden niet op omdat je daarop uit bent, maar omdat je jezelf gaat zien en accepteren zoals je bent. Door acceptatie komt er ruimte voor verschuivingen. Net als door acceptatie van bijvoorbeeld wraakgevoelens, woede en verdriet er ruimte komt voor vergeving.
Voice Dialogue bewerkstelligt het tegenovergestelde van de struisvogeltaktiek. Het maakt het mogelijk op een veilige manier die aspecten van jezelf die je niet hebt kunnen of willen zien zonder veroordeling in de ogen te kijken. De werking van de methode is het gevolg van het proces waarin de verschillende aspecten door de facilitator (letterlijk degene die het proces mogelijk maakt) ont-moet worden.

Waar de ontmoeting met behulp van Voice Dialogue toe leidt

Als iets werkelijk zonder veroordeling uitgenodigd, ontmoet, doorzien en doorvoeld wordt, transformeert het, verandert het. Er komt beweging in vastzittende gevoelens en overtuigingen als ze aan het licht komen, als er lucht bijkomt.
Je zult merken dat je houding tegenover de werkelijkheid gaat verschuiven. Je gaat zien wat jouw aandeel is in hoe de dingen in je leven verlopen. Je gaat de wortels ontdekken van zich herhalende patronen op je werk, in je relaties, in je leven, in je omgang met de wereld om je heen.
Je zult beter weten wat je talenten zijn, wat je hang ups zijn, wat je kunt doen om te bevorderen dat je beter in je vel zit, meer op je gemak bent, je eigenwaarde ervaart, dat je optimaal functioneert. Dit komt niet alleen jou ten goede, maar het heeft invloed op alle gebieden van je leven. Het goed met jezelf kunnen vinden is een voorwaarde voor het goed met de wereld om je heen kunnen vinden.
Voice Dialogue is een onderzoeksmethode die vruchten afwerpt op het werk, binnen de sociale omgeving en binnen jezelf, kortom binnen elke organisatie, groot of klein.


Burnout
Voice Dialogue en de Innerlijke Criticus

De IC - de innerlijke criticus - blijkt de werkgever te zijn van alle strategen die hij denkt dat je nodig hebt om overeind te blijven in deze wereld. Zolang hij dat denkt, zal hij je op zijn manier blijven ‘helpen’.
Alleen als je hem respectvol en belangstellend benadert, zal hij je vertellen wat indertijd maakte dat hij ging doen wat hij nog steeds doet en gaan zowel hij als jij inzien dat het tijd is om vriendjes te worden.
Hij beseft dat als jij niet langer poogt hem veroordelend de mond te snoeren, maar open en belangstellend tegemoet treedt, hij je voortaan niet meer voor de veiligheid, hoeft aan te zetten om te doen en te zijn wat de wereld van je verlangt. Als je hém anders kunt benaderen, kun je dat nu ook met de wereld leren te doen.
Toen je dat nog niet kon en je jezelf tot lijdend slachtoffer liet maken van de wereld, had hij geen andere keuze dan je achter je vodden te blijven zitten en je onbedoeld mogelijk richting burnout of depressie en dergelijke te jagen.

Zo kan het proces beginnen waardoor de innerlijke onrustgevende ‘stem’ van de Innerlijke Criticus zich steeds minder vaak laat horen en voelen. De IC transformeert dan tot je intelligenste en beste raadgever, een ware vriend, je schone en heldere Onderscheidende Vermogen.
Als je je deze belangstellende houding hebt eigen gemaakt, voelt het leven waarlijk anders aan.

Op het werk

Zie ook Coaching, Supervisie, Leergangen en Opleiding

Op het werk zullen veranderingen optreden. Omdat je beter en duidelijker met jezelf communiceert, zul je de mensen met wie je te maken hebt ook beter 'verstaan'en door hen beter 'verstaan' worden. Besprekingen en vergaderingen zullen efficiënter verlopen en je veel meer bevrediging geven. Jouw speciale deskundigheden, je leidinggevende kwaliteiten zullen meer tot hun recht komen. Je zult je meer bewust zijn van wat maakt dat je doet wat je doet en hoe je het doet, dat je zit waar je zit en hoe je daar zit. Misschien ontdek je dat je niet op de juiste plek zit en begin je in een andere richting te bewegen. Misschien ontdek je dat je precies op de juiste plek zit en zit je er daardoor beter.
Voice Dialogue legt bloot wat de innerlijke stress-factoren zijn die een rol spelen, wat jouw aandeel daarin is en wat je eraan kunt doen. Ook ga je zien wat je mogelijk kunt veranderen aan de uiterlijke stress-factoren en hoe je daar optimaal mee kunt omgaan.
Een variatie op de beroemde zin, die ik steeds weer tegenkom, komt hier heel goed van pas: je zult steeds meer de (veer)kracht ontwikkelen te aanvaarden wat je niet veranderen kunt, de moed hebben te veranderen wat je wel veranderen kunt en vooral je onderscheidend vermogen, je intelligentie, gebruiken om die twee uit elkaar te houden

Binnen de sociale omgeving

Zie ook Therapeutische Consulten

Door het ont-moeten (niet meer moeten) en het be-leven (tot leven brengen) van de verschillende aspecten van je persoonlijkheid en mogelijk van algemeen menselijke aspecten (archetypen) en van aspecten die de bekende werkelijkheid overstijgen, ga je merken hoe weinig of hoeveel ruimte je jezelf gunt in het bestaan. Wanneer denk je 'ach, laat maar zitten' of 'dat overkomt mij nooit', waartoe acht je jezelf in staat, hoe ver denk je dat je met jezelf of met iemand anders de diepte in kunt gaan, wat sta je jezelf toe te onderzoeken en wat niet? Welke dingen wil je wel communiceren, welke niet? Als je met de mensen om je heen communiceert, wat kun je dan doen om `verstaan' te worden? Wat kun je doen om de ander zo zuiver mogelijk te `verstaan'? Met Voice Dialogue ontdek je spelenderwijs wat je mogelijkheden zijn en wat je daarmee wilt.

Binnen jezelf

Zie ook Therapeutische Consulten, Leergangen

Met Voice Dialogue kun je jezelf ontmoeten als de denker binnen je gedachtenwereld, als de voeler binnen je gevoelswereld, als de bewoner van je lichaam, als de 'ikken' in je dromen, als het bewustzijn waarbinnen lichaam-denken-voelen wordt waargenomen. Je kunt reizen binnen de ruimte die jij met je bewustzijn omvat, binnen het zelfbeeld dat je je gevormd hebt en je bewust worden van wat je (nog) 'buiten jezelf' plaatst. Je krijgt een beeld van jezelf compleet met de `lagere' aspecten (het onderbewuste, de 'Lower Self', de innerlijke kinderen) en de 'hogere' aspecten van jezelf (de archetypen, de ‘Higher Self', goddelijke en bovenmenselijke aspecten). Je kunt daardoor je zelfbeeld verruimen. Af en toe kun je ervaren dat jij het onveranderlijke bent waarbinnen alle verandering plaatsvindt.
De grootte van het gebied dat je wilt bereizen bepaal je zelf, want zoals dat ook voor liefde geldt, wat met de Voice Dialogue-methode uitgenodigd kan worden, kent geen beperkingen en geen begrenzingen.

Waar kan je bij Arc-en-Ciel voor terecht?

Bij Arc-en-Ciel en Lietje Perizonius kan je terecht voor een individuele leergang, Voice Dialogue Facilitator lesdagen, een aan jouw behoeften aangepaste Voice Dialogue cursus of workshop, speciale supervisie of intervisie-dagen voor facilitators, individuele sessies, therapeutische sessies, individuele en spirituele therapie, relatietherapie.
© als je aan bronvermelding doet (Lietje Perizonius, voicedialogue.nl),
ben je welkom stukjes tekst van deze site te citeren